Podpora uživatelů

V souvislosti se zákonnou povinností předávání individuálních údajů ze školní matriky došlo ke značnému nárůstu nároků na technickou podporu programu SAS. Tato situace vyžaduje zásadnější změnu pravidel pro poskytování podpory tak, aby nebyla narušována kontinuita prací na dalším vývoji programu.
Změny pravidel se dotýkají jak způsobu poskytování podpory, tak nutných podkladů pro poskytnutí podpory.