Pracovní semináře

Pravidelně dvakrát ročně (na jaře a na podzim) pořádáme pracovní semináře zaměřené na systém SAS. Semináře se účastní asi 300 škol (stávajících uživatelů i zájemců o systém SAS).

Jaký je účel těchto seminářů:

  • Předvést a vysvětlit změny v nové verzi systému SAS.
  • Vysvětlovat obtížnější funkce programu a pracovní postupy při řešení různých úkolů na škole (např. jednotlivé kroky při provádění přijímacího řízení).
  • Vysvětlit základní funkce a ovládání pro začátečníky a zájemce, kteří neznají tento systém.
  • Pomoc při problémech.
  • Předávání zkušeností mezi uživateli.
  • Připomínky a požadavky od uživatelů směrem k autorům systému.

Na semináři probíhají přednášky s velkoplošnou projekcí.

Na seminář je nutné se zaregistrovat pomocí registračního formuláře.