Školení zástupců konzultačních středisek

Pravidelně dvakrát ročně pořádáme školení zástupců konzultačních středisek. Poslední školení se uskutečnilo 17. až 19. března na Bejčkově mlýně ve Slavonicích.

Školení ale není přesný popis celé akce, kromě probírání některých složitějších témat a seznamování s novinkami v SASu se také zabýváme plánováním a analýzou, testováním a dalšími souvisejícími záležitostmi.

Školení konzultačních středisek - čas na práci

Školení konzultačních středisek – čas na práci…

Tentokrát jsme se zabývali zejména:

  • mobilními aplikacemi,
  • třídní knihou,
  • tiskovými výstupy,
  • jednotnými přijímacími zkouškami
  • a technickou podporou uživatelů.

I přes množství práce si po večerech najdeme trochu času na odreagování.

Školení konzultačních středisek - čas na odreagování

… a čas na zábavu.