Uskutečnil se 49. pracovní seminář SAS

Na konci března proběhl v Praze a v Brně 49. pracovní seminář SAS. Jako vždy se sešlo mnoho uživatelů systému SAS, kteří měli osobní příležitost promluvit s autory programu a zástupci konzultačních středisek.

49. seminář SAS

49. seminář SAS

Na přednáškách se probírala následující témata:

  • novinky v podpoře uživatelů SAS;
  • nová verze SAS – nový vzhled, osobní zóna a další nové možnosti;
  • jednotné přijímací zkoušky;
  • změny v evidenci školní matriky a jarní sběr dat;
  • možnosti nasazení elektronické třídní knihy na škole, technicko-organizační zajištění;
  • novinky v tiskových výstupech;
  • informace k tisku QR kódů na vysvědčení
  • a další…

Děkujeme všem účastníkům semináře a těšíme se na setkání v září na již 50. pracovním semináři.