Nařízení GDPR

Od 1.7.2017 se tým vývojářů systému SAS intenzivně připravuje a provádí úpravy pro splnění evropského nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation), která nabývá účinnosti 25. 5. 2018.

Zabýváme se především úpravou následujících částí:

  • právem na vymazání a právem být zapomenut – s ohledem na povinnosti školy, které jí vyplývají ze školského zákona
  • pravidla a oprávnění přístupu jednotlivých osob k údajům – jak u Vás ve škole, tak zaměstnanců společnosti Edookit s.r.o. vzhledem k osobním údajům a citlivým osobním údajům
  • zvýšení zabezpečení v jednotlivých aplikacích

Aktualizace týkající se tohoto tématu budou uvolňovány v průběhu roku. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na e-mail: sas@edookit.com