Ukončení SAS

Jak již bylo dříve oznámeno, k 31.12.2018 byl systém SAS ukončen. Program můžete nadále používat např. pro archiv žáků, pro evidenci majetku apod. Pokud budete potřebovat nějakou pomoc, obraťte se na společnost Edookit, viz Kontakty. Pro vedení školní matriky můžete přejít ze SASu na systém Edookit.

Krátké nahlédnutí do historie systému SAS

Systém SAS (Systém agend pro školy) vznikl jako jeden z prvních programů pro vedení administrativy na školách. Stal se jedním z nejrozšířenějších a nejstarších programů na základních i středních školách, používaly jej také VOŠ a mateřské školky.

Vývoj SAS byl zahájen na podzim roku 1991 ve společnosti MP-Soft. Jak už to u nových programů bývá, vývoj probíhal rychle a přibližně za 5 měsíců jsme mohli jít s kůží na trh.

SAS 1.0

Na jaře 1992 jsme připravili první seminář SAS, na kterém jsme nový program představili a předali uživatelům. SAS 1.0 tehdy obsahoval 3 moduly:

  • Integrované prostředí
  • Přijímací zkoušky
  • Návrhář tisků

SAS 1.0 – moduly

Program měl mnoho jedinečných funkcí – umožňoval navrhnout vlastní tiskové výstupy, vyhodnocení přijímací zkoušky pomocí vzorce, ovládání pomocí myši a další. Vše tehdy samozřejmě v prostředí MS DOS.

SAS 1.0 – přihláška uchazeče

SAS 1.0 – tisková sestava

Během roku 1992 přibyl modul Evidence žáků, pracovalo se na dalším modulu Klasifikace žáků a na podzim se konal další seminář. Ze seminářů se stala tradice a konaly se dále dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, nejdříve pouze v Brně, časem se přidala i Praha.

SAS 4.4 – karta žáka

Ve verzi 3.0 jsme přešli na databázi Paradox, verze 4.0 byla první, která umožnila současnou práci více uživatelů v lokální síti.

SAS 3.5 – instalace

Verze 4.4 byla poslední verzí pro operační systém MS DOS a měla již více jak 10 modulů.

SAS 4.4 – moduly

V roce 1997 jsme vytvořili novou verzi 5.0 pro operační systém Windows.

SAS 5.9 – moduly

SAS 5.9 – modul Evidence žáků

SAS 5.9 – karta žáka

Významně se to projevilo zejména v tiskových sestavách, které již bylo možné vytvářet a prohlížet ve stavu obdobném výtisku na papír.

SAS 5.9 – tisková sestava vysvědčení

Verze 6.0 byla významná přechodem na databázový server Firebird, což umožnilo vznik Internetové verze SAS (iSAS) sloužící mimo jiné ke zobrazení informací o studiu žáka jeho rodičům (žákovská knížka).

Dalším vývojovým krokem byla mobilní aplikace Učitelský zápisník pro zadávání průběžné klasifikace, průběžné absence a zápisů do třídní knihy pomocí mobilních zařízení.

V roce 2016 se stal SAS součástí společnosti Edookit a proběhl jubilejní 50. seminář SAS.

Na konci roku 2018 se životní cyklus systému SAS uzavírá a pomyslný štafetový kolík předává systému Edookit.