Internetová aplikace SAS

Internetová aplikace SAS (iSAS) slouží k zobrazení odpovídajících údajů z databáze SAS na Internetu. Není určena k provádění změn v datech.

Z hlediska uživatele zpřístupňuje informace ve dvou režimech:

 • anonymní přístup
 • autorizovaný přístup (pracovník školy, žák, zákonný zástupce žáka)

Konfigurovatelná nabídka Internetové aplikace SAS může obsahovat následující položky:

 • údaje o škole,
 • informační nástěnka,
 • přijímací řízení,
 • průběžná klasifikace,
 • průběžná absence,
 • výchovná opatření,
 • rozvrh hodin,
 • suplování,
 • plán akcí,
 • vyhledávání knih ve školní knihovně
 • a další…