Mobilní aplikace SAS

Webová služba SAS

Webová služba SAS (dále jen webová služba) je rozšíření aplikace Systém agend pro školy (dále jen SAS), která zastává funkci prostředníka mezi databází SASu a aplikacemi určenými ke vzdálenému sběru dat (např. Učitelský zápisník).
Webová služba umožní zadávání vybraných dat do databáze SASu přes Internet, zajišťuje bezpečnost přenosu, integritu a dohledatelnost tímto způsobem vložených dat.
Webová služba je vybavena instalátory pro Windows a pro Linux, které usnadní práci s webovou službou.

Učitelský zápisník

Aplikace Učitelský zápisník pro Android a pro Windows jsou aplikace určené ke vzdálenému sběru dat pro aplikaci Systém agend pro školy (dále jen SAS). Aplikace slouží k zadávání průběžné klasifikace, průběžné absence a zápisů do třídní knihy pomocí tabletu, mobilního telefonu nebo počítače (dále jen tablet) s operačním systémem Android nebo Windows.