Systém agend pro školy

Systém agend pro školy (zkráceně SAS) je softwarový informační systém, který má následující vlastnosti:

  • softwarový balík určený pro základní školy, střední školy (gymnázia, SPŠ, SOŠ, SOU, OA, …) a vyšší odborné školy
  • vedení školní matriky, sběr individuálních údajů ze školní matriky
  • evidence žáků, jejich klasifikace, přijímací řízení
  • evidence pracovníků školy, evidence majetku, školní knihovna
  • rozvrh hodin s automatickým nasazováním lístků, suplování, plán akcí školy
  • tisky seznamů, vysvědčení, rozvrhů, …
  • informace pro rodiče o průběžných výsledcích studia po Internetu
  • mobilní aplikace pro on-line sběr dat
  • napojení na systémy třetích stran (docházka,…)