Obchodní podmínky

Užívání systému SAS se řídí licenční politikou, podle skutečného počtu současně přihlášených uživatelů (licence M1 je jednouživatelská a nepracuje v síti; licence M5 a vyšší lze instalovat do sítě; licenci M5 může současně používat max. 5 uživatelů ; licenci M10 může současně používat max. 10 uživatelů, licence M15 počet současně přihlášených uživatelů neomezuje). Instalační sada obsahuje verzi pro Windows a internetovou aplikaci iSAS. Součástí předplatného na rok 2017 a dál jsou také mobilní aplikace.

Vývoj systému SAS neustále pokračuje, a proto dáváme odběrateli záruku průběžné aktualizace systému během roku. Objednávky aktualizací se uzavírají vždy na jeden kalendářní rok dopředu.

Licence, která vyjadřuje maximální počet uživatelů M1 M5 M10 M15
Systém agend pro školy – střední školy
(nová licence, konkurenční upgrade) *)
8 320 11 240 14 620 18 010
Systém agend pro školy – základní školy
(nová licence, konkurenční upgrade) *)
6 170 8 330 10 850 13 370
Systém agend pro školy – málotřídní ZŠ ******)
(nová licence, konkurenční upgrade) *)
2 230 3 010 3 910 4 810
Systém agend pro školy – mateřské školy
(nová licence, konkurenční upgrade) *)
1 560 2 100 2 730 3 360
Systém agend pro školy
(nová licence) – střední školy*)
17 700 23 900 31 100 38 300
Systém agend pro školy
(nová licence) – základní školy*)
13 700 18 500 24 100 29 700
Systém agend pro školy
(nová licence) – málotřídní základní školy*)******)
4 450 6 010 7 820 9 620
Systém agend pro školy
(nová licence) – mateřské školy*)
3 110 4 200 5 460 6 720
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací SŠ – standard**)***)
8 320 11 240 14 620 18 010
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací ZŠ – standard**)***)
6 170 8 330 10 850 13 370
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací MZŠ – standard**)***)
2 230 3 010 3 910 4 810
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací MŠ – standard**)***)
1 560 2 100 2 730 3 360
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací SŠ – standard plus**)****)
12 480 16 860 21 930 27 015
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací ZŠ – standard plus**)****)
9 255 12 495 16 275 20 055
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací MZŠ – standard plus**)****)
3 345 4 515 5 865 7 215
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací MŠ – standard plus**)****)
2 340 3 150 4 095 5 040
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací SŠ – asistent**)*****)
39 080 43 460 48 530 53 615
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací ZŠ – asistent**)*****)
35 855 39 095 42 875 46 655
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací MZŠ – asistent**)*****)
29 945 31 115 32 465 33 815
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací MŠ – asistent**)*****)
28 940 29 750 30 695 31 640
Start verze (omezená množstvím zadávaných dat) zdarma zdarma zdarma zdarma

Vysvětlivky:
*) Prodejní cena nové licence zahrnuje všechny aktualizace a dokumentaci v kalendářním roce. Konkurenční upgrade za cenu předplatného standard obsahuje i roční předplatné na následující kalendářní rok.
**) Dřívější uživatelé hradí aktualizace formou předplatného na kalendářní rok.
***) Technická podpora STANDARD je zahrnuta v ceně nové licence nebo předplatného.
****) Technickou podporu STANDARD PLUS nebo ASISTENT lze přikoupit za příplatek.
*****) Technická podpora ASISTENT se hradí jednorázově nebo měsíčně (mimo červenec a srpen) ve výši 10 %.
******) Verze pro málotřídní základní školy (MZŠ) je funkčně stejná jako standardní verze pro základní školy a omezená pouze na 100 žáků ve škole. Větší počet než 100 žáků nelze zadat.

Uvedené ceny obsahují náklady na vývoj, výrobu a elektronickou distribuci instalační sady systému, elektronické uživatelské příručky, neobsahují DPH.

Cena rozšíření licence je dána rozdílem aktuálních cen předplatného požadované a vlastněné licence.

Věrnostní systém uživatelů systému SAS

Pravidelní předplatitelé systému SAS jsou podporováni věrnostní slevou na nákup předplatného a nových licencí. Za každý rok předplatného v řadě za sebou přísluší uživateli 2 % slevy, maximálně 10 %. Pokud např. uživatel zakoupil roční předplatné ve třech po sobě následujících letech, získá na předplatné na další rok slevu 6 %.

Technická podpora systému SAS

STANDARD, standardní technická podpora:

 • průběžné automatické aktualizace aktuální verze systému SAS
 • videozáznamy ze seminářů a vybraných školení uživatelů
 • aktualizace centrálních číselníků
 • průběžné informace o aktuálních novinkách v části Novinky SAS (informační kanál vývojářů) v Hlavním modulu SAS a na webu technické podpory (odkaz Zákaznická sekce v horní nabídce této stránky)
 • konzultace a pomoc při řešení problémů elektronickou poštou, příp. telefonicky (dle pravidel technické podpory)

STANDARD PLUS, rozšíření technické podpory STANDARD:

 • instalace programu na nový hardware
 • převody dat z jiných systémů
 • odborná práce s daty (hromadné úpravy, opravy apod.)
 • příprava hromadných operací (příprava na tisk vysvědčení apod.)
 • nutné servisní zásahy u uživatele
 • sleva 50% na individuální školení

ASISTENT, rozšíření technické podpory STANDARD PLUS:

 • instalace aktualizací přímo u uživatele, systémová údržba systému SAS
 • servisní zásah garantovaný do 48 hodin (pracovní dny)
 • školení uživatelů v zařízení uživatele

Poznámka: Na cestovní náklady se slevy neuplatňují.