Obchodní podmínky

Užívání systému SAS se řídí licenční politikou, podle skutečného počtu současně přihlášených uživatelů (licence M1 je jednouživatelská a nepracuje v síti; licence M5 a vyšší lze instalovat do sítě; licenci M5 může současně používat max. 5 uživatelů ; licenci M10 může současně používat max. 10 uživatelů, licence M15 počet současně přihlášených uživatelů neomezuje). Instalační sada obsahuje verzi pro Windows a internetovou aplikaci iSAS. Součástí předplatného na rok 2017 a dál jsou také mobilní aplikace.

Vývoj systému SAS neustále pokračuje, a proto dáváme odběrateli záruku aktualizace systému nejméně 1x ročně (nová verze) a průběžných aktualizací během roku. Dodávka aktualizace je spojena se zaškolením obsluhy na provedené změny. Zaškolení se provádí formou jednodenního pracovního semináře s velkoplošnou projekcí z počítače. Objednávky aktualizací se uzavírají smluvně vždy na jeden kalendářní rok dopředu.

Licence, která vyjadřuje maximální počet uživatelů M1 M5 M10 M15
Systém agend pro školy – střední školy
(nová licence, konkurenční upgrade) *)
8 320 11 240 14 620 18 010
Systém agend pro školy – základní školy
(nová licence, konkurenční upgrade) *)
6 170 8 330 10 850 13 370
Systém agend pro školy – málotřídní ZŠ ******)
(nová licence, konkurenční upgrade) *)
2 230 3 010 3 910 4 810
Systém agend pro školy – mateřské školy
(nová licence, konkurenční upgrade) *)
1 560 2 100 2 730 3 360
Systém agend pro školy
(nová licence) – střední školy*)
17 700 23 900 31 100 38 300
Systém agend pro školy
(nová licence) – základní školy*)
13 700 18 500 24 100 29 700
Systém agend pro školy
(nová licence) – málotřídní základní školy*)******)
4 450 6 010 7 820 9 620
Systém agend pro školy
(nová licence) – mateřské školy*)
3 110 4 200 5 460 6 720
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací SŠ – standard**)***)
8 320 11 240 14 620 18 010
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací ZŠ – standard**)***)
6 170 8 330 10 850 13 370
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací MZŠ – standard**)***)
2 230 3 010 3 910 4 810
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací MŠ – standard**)***)
1 560 2 100 2 730 3 360
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací SŠ – standard plus**)****)
12 480 16 860 21 930 27 015
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací ZŠ – standard plus**)****)
9 255 12 495 16 275 20 055
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací MZŠ – standard plus**)****)
3 345 4 515 5 865 7 215
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací MŠ – standard plus**)****)
2 340 3 150 4 095 5 040
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací SŠ – asistent**)*****)
39 080 43 460 48 530 53 615
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací ZŠ – asistent**)*****)
35 855 39 095 42 875 46 655
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací MZŠ – asistent**)*****)
29 945 31 115 32 465 33 815
Roční předplatné technické
podpory a aktualizací MŠ – asistent**)*****)
28 940 29 750 30 695 31 640
Start verze (omezená množstvím zadávaných dat) zdarma zdarma zdarma zdarma

Vysvětlivky:
*) Prodejní cena nové licence zahrnuje všechny aktualizace a dokumentaci v kalendářním roce. Konkurenční upgrade za cenu předplatného standard obsahuje i roční předplatné na následující kalendářní rok.
**) Dřívější uživatelé hradí aktualizace formou předplatného na kalendářní rok.
***) Technická podpora STANDARD je zahrnuta v ceně nové licence nebo předplatného.
****) Technickou podporu STANDARD PLUS nebo ASISTENT lze přikoupit za příplatek.
*****) Technická podpora ASISTENT se hradí jednorázově nebo měsíčně (mimo červenec a srpen) ve výši 10%.
******) Verze pro málotřídní základní školy (MZŠ) je funkčně stejná jako standardní verze pro základní školy a omezená pouze na 100 žáků ve škole. Větší počet než 100 žáků nelze zadat.

Uvedené ceny obsahují náklady na výrobu a distribuci instalační sady systému, elektronické uživatelské příručky a semináře, neobsahují DPH.

Cena rozšíření licence je dána rozdílem aktuálních cen předplatného požadované a vlastněné licence.

Věrnostní systém uživatelů systému SAS

Pravidelní předplatitelé systému SAS jsou podporováni věrnostní slevou na nákup předplatného a nových licencí. Za každý rok předplatného v řadě za sebou přísluší uživateli 2 % slevy, maximálně 10 %. Pokud např. uživatel zakoupil roční předplatné ve třech po sobě následujících letech, získá na předplatné na další rok slevu 6%.

Technická podpora systému SAS

STANDARD, standardní technická podpora:

 • průběžné automatické aktualizace aktuální verze systému SAS
 • videozáznamy ze seminářů a vybraných školení uživatelů
 • aktualizace centrálních číselníků
 • průběžné informace o aktuálních novinkách na Informačním panelu v Hlavním modulu SAS a zasláním elektronickou poštou na registrované adresy
 • konzultace a pomoc při řešení problémů elektronickou poštou, příp. telefonicky (dle pravidel technické podpory)
 • účast na seminářích SAS

STANDARD PLUS, rozšíření technické podpory STANDARD:

 • instalace programu na nový hardware
 • převody dat z jiných systémů
 • odborná práce s daty (hromadné úpravy, opravy apod.)
 • příprava hromadných operací (příprava na tisk vysvědčení apod.)
 • nutné servisní zásahy u uživatele
 • sleva 50% na individuální školení

ASISTENT, rozšíření technické podpory STANDARD PLUS:

 • instalace aktualizací přímo u uživatele, systémová údržba systému SAS
 • servisní zásah garantovaný do 48 hodin (pracovní dny)
 • školení uživatelů v zařízení uživatele

Poznámka: Na cestovní náklady se slevy neuplatňují.