Ukončení SAS

Jak již bylo dříve oznámeno, k 31.12.2018 byl systém SAS ukončen. Program můžete nadále používat např. pro archiv žáků, pro evidenci majetku apod. Pokud budete potřebovat nějakou pomoc, obraťte se na společnost Edookit, viz Kontakty. Pro vedení školní matriky můžete přejít ze SASu na systém Edookit.

Celý příspěvek

Nařízení GDPR

Od 1.7.2017 se tým vývojářů systému SAS intenzivně připravuje a provádí úpravy pro splnění evropského nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation), která nabývá účinnosti 25. 5. 2018.

Celý příspěvek

Významný host na semináři SAS

Jsme velmi rádi, že na 50. pracovním semináři SAS v Praze (úterý 20. září) i v Brně (čtvrtek 22. září) přislíbil účast zástupce odboru školské statistiky na MŠMT, který se přímo zabývá školní matrikou a sběrem dat. Z první ruky tak můžete na semináři získat nejaktuálnější informace. Letošní změny ve školní matrice jsou velmi podstatné a zřejmě nejrozsáhlejší za celou dobu provádění sběru dat. Čas bude i na dotazy a jejich odpovědi.